Już w krotce wiele nowych eventów oraz nagród. Z każdym dniem nasza liga rozwija się coraz szybciej.

© 2023 Kraken League, All Rights Reserved

REGULAMIN TURNIEJU FIFA 23 1vs1

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju FIFA 23 PS4

1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

1.4 Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.

2. Rejestracja graczy

2.1 Rejestracja graczy odbywa się poprzez zakupienie biletu na stronie krakenleague.com

2.2 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą banowane).

O ważności rejestracji graczy/druzyny decyduje administrator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.

2.3 Bilety są niezwrotne.

3. Zasady fair play/rozgrywki

3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.

3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów mogą skutkować nawet wykluczeniem z turnieju lub zbanowaniem przez Administratora.

3.3 W przypadku rozlaczenia lub wyjscia jednego z graczy z meczu, poddaje on się walkowerem 3-0 (lub wyzszego wyniku jeżeli taki był w meczu).

3.4 Wszystkie problemy techniczne proszę komunikowac z organizatorami.

3.5 Gracz, kty spźi się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnik przechodzi dalej (rozpatrywane będą przypadki losowe).

3.6 W każdym meczu rozgrywa się jedną grę.

4. Struktura turnieju

4.1 Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na platformie PS4.

4.2 Wszystkie mecze turnieju rozgrywane są w ciągu jednego dnia.

4.3 Drabinka z meczami zostanie wygenerowana w momencie rozpoczęcia turnieju.

4.4 Gracze zostaną rozstawieni w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez organizatorów.

4.5 Terminy meczów nie mogą być zmieniane, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z organizatorami.

4.6 Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie, bez możliwości wybierania Światowej i Klasycznej XI oraz reprezentacji kobiet.

4.7 Gracze mogą grac tymi samymi druzynami.

4.8 Gracze znajdują swoje mecze w drabince, proszą na czacie turniejowym Discord, dodają się do znajomych na PSN i rozgrywają ze sobą mecz.

4.9 Każdy z graczy rozgrywa mecz na ustawieniach:

  • Prędkość gry: normalna.
  • Obrona: nowy system obrony.
  • Długość połowy: 6 minut.
  • Składy: Online.
  • Kartki, Spalone, Kontuzje: włączone.
  • W razie remisu – gramy dogrywkę do złotej bramki.

5. Postanowienia koncowe

5.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.

5.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

5.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe w trakcie trwania turnieju.

5.4 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

5.5 Decyzja administratora może być uwarunkowana w zależności od okoliczności.

5.6 Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora.

5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.