Już w krotce wiele nowych eventów oraz nagród. Z każdym dniem nasza liga rozwija się coraz szybciej.

© 2023 Kraken League, All Rights Reserved

REGULAMIN

1. Postanowienia ogne

1.1 Przystąpienie do turnieju jest rnoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.2 Poniższy Regulamin Turnieju (w skrie Сegulamin・) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrie CS:GO).

1.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

1.4 Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.

1.5 Gracz biorący udział w turnieju nie może być zbanowany.

1.6 Udział w turnieju jest otwarty dla graczy powyżej 16 roku życia.

1.7 Osoby posiadające VAC Bana z gry CS:GO nie mogą uczestniczyć w turnieju.

1.8 Liczba drużyn może zostać zmieniona przez organizatorów.

2. Rejestracja graczy

2.1 Rejestracja graczy/druzyny odbywa się poprzez zakupienie biletu druzynowego na stronie krakenleague.com

2.2 Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą banowane).

O ważności rejestracji graczy/druzyny decyduje administrator poprzez zaakceptowanie zgłoszenia.

2.3 Minimalna liczba osob w druzynie podczas turnieju to trzech graczy. W przypadku braku wymaganej liczy zawodnikow, druzyna jest dyskwalifikowana.

2.4 Bilety druzynowe są niezwrotne.

3. Zasady fair play

3.1 Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Administratora.

3.2 Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów mogą skutkować nawet wykluczeniem z turnieju lub zbanowaniem przez Administratora.

3.3 Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.

3.4 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z turnieju.

3.5 W turnieju zabrania się:

•        Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM,

•        Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,

•        Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,

•        Celowego poddawania meczu przeciwnikowi.

6. Postanowienie koncowe

6.1 Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.

6.2 Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

6.3 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju.

6.4 W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.

6.5 Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.